De Wereldbazar’ ın web sitesine hoşgeldiniz

Son durum

27.11.2013 tarihinde Oldambt belediye meclisi ‘De Wereldbazar te Winschoten‘ ile ilgili yeni imar planını meclis kararı (het raadsbesluit) olarak onaylamıştır.

İl meclisi projeyle ilgili kısıtlamaları kaldırmıştır.

Arka planda
2010 yılında Winschoten Çarşı Ticaret ve Sanayi derneği de Wereldbazar’ ın dışarıdan insanları bölgeye çekme etkisi nedeniyle bu pazarın Winschoten’ da gerçekleştirilmesi için belediye meclis ve encümenine yazılı bir başvuru yapmıştır. Oldambt belediye meclisi 2010 yılında proje için birlikte çalışmak istediklerini belirtmiştir. Belediye meclisi bu projenin ‘Gelecek vizyonu’ belgelerinde belirlenen görüşlerle uyum sağladığını ve burada amaçlanan ‘dinamik genç girişimciler’ ve yasaların esnek düzenlenmesi ile öncü ekonomi’ kapsamı içinde ele alınabileceğini öngörmüştür. Mevcut yapılanmayı daha da güçlendirecek olan bu projeyi Oldambt belediyesi içinde en iyi şekilde nasıl uygulamaya sokacağımıza baktık. Aynı yılın sonunda Groningen Eyaleti İl Meclisi de Wereldbazar hakkındaki kararı onayladı.
İmar planı ( bestemmingsplan ) 1 ağustos tarihinden itibaren askıya alındı ve itiraz dilekçelerinin değerlendirildiği nota hazırlandı. 12 kasım 2013 tarihinde meclis önerisi ( raadsvoorstel )
Bu belediye yasa tasarısı 12 kasım 2013 tarihinde kesin karar için belediyenin Kaynaklar ve kamu alanları komisyon yönetimine ve 27 kasım 2013 tarihinde ise belediye meclisine sunuldu.

Yayınlananlar
31 temmuz 2013 Staatscourant’ taki haber ( Publicatie )

Kararlar listesi
3 haziran 2013 tarihli Wereldbazar hakkında Groningen ili il yönetmelik muafiyet kararı Ontheffing provinciale verordening Provincie Groningen
26 şubat 2013 meclis kararı (kararın parafe edilmesi 2.ci kısım) Het college besluit 26 februari 2013
5 mart 2013 meclis kararı (B kısmı:26 şubat 2013 tarihli kararın parafe edilmesi dahilinde karar listesi) Het college besluit 5 maart 2013
19 haziran 2012 tarihli De Wereldbazar meclis kararı Het college besluit De Wereldbazar
26 eylül 2012 tarihli belediye meclisi kararı Het raadsbesluit
23 aralık 2010 tarihli De Wereldbazar ile ilgili Eyalet Meclisi kararı Besluit GS over de Wereldbazar

27 mart 2013 tarihli Bilgilendirme akşamı
Bilgileri persentation Presentatie gemeente Oldambt
De Wereldbazar OG b.v. presentation Presentatie Wereldbazar